کانال ضوابط آزمون طراحی معماری آنلاین 🏅98🏆

کانال ضوابط آزمون طراحی معماری آنلاین 🏅۹۸🏆

استادوحیدامیریان،مدرس دانشگاه،مولف کتب

_ضوابط طراحی

_راهنمای مبحث۳و۴

_سوالات احتمالی

_جزئیات اجرایی

_معلولین

_تستهای طبقه بندی

☆رکورددارقبولی واقعی سامانه
مهندسان

کدشامدوزارت فرهنگ وارشاد۱-۱-۱۴۷۰-۶۱-۴-۱
💼فول پکVlP
T.09195275262
Amirianvahid@

https://t.me/tarrahimemari

https://t.me/joinchat/AAAAAD1QIp6O9T8tfsm00g

کانال های مرتبط