ثبت کانال تلگرام

برای ثبت کانال تلگرام خود در “سایت و کانال تلگرام ما” میتوانید از طریق فرم زیر کانال خود را ثبت نمایید.

شماره تماس

نام کانال

لینک کانال تلگرام (الزامی)

لینک کانال را میتوانید به صورت کامل همراه @ و یا joinchat وارد نمایید.

پرداخت اینترنتی: مبلغ 8000 تومان.

کلیه شرایط و قوانین ذکر شده در صفحه شرایط ثبت تبلیغ را مطالعه نموده و با پرکردن این فرم و پرداخت، به عنوان تبلیغ دهنده تمامی شرایط فوق الذکر را میپذیرم.