کانال بورس تریدر

کانال بورس تریدر

بورس تریدر
تنها کانال بورسی بدون تبلیغات و متمرکز بر بازار.هیچ پیشنهادی برای تک سهم شدن معرفی نمیشود و کلیه تحلیل ها نظر شخصی میباشد و مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر عهده شخص معامله گر میباشد.
ارتباط با ما bourstraderg@
https://t.me/stocktraderg

کانال های مرتبط