کانال انگشتر جواهری نورودی

کانال انگشتر جواهری نورودی

HOSSein140000@
کانال اول عکسها و دوم با توضیح وقیمت
sisdsi@

Hossein11223@
۰۹۳۷۲۸۰۴۴۳۸ایدی خریدوشماره ثابت من

Hosseinrsid@
کانال رسید مشتری
https://t.me/joinchat/AAAAAEk5PA0i2WybtP8xFQ
فروش انگشتر نقره به شرط و ضمانت و تست شده توسط خودم به تمام نقاط ارسال دارم و رسیدهای ارسالی کانال گذاشته میشه برای اطمینان مشتری یا حق

https://t.me/sisdsi

https://t.me/sisdsi

کانال های مرتبط