کانال یک جرعه شعر

کانال یک جرعه شعر

☕️بفرمایید یک جرعه شعر
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ
📱کانال Shaer@
✍️کانال شاعری متفاوت
📚شعر ناب را اینجا بخوانید:
🆔 T.me/Shaer

کانال های مرتبط