کانال تلگرام عسل ناب - عسل طبیعی و درمانی

کانال عسل ناب

(کیفیت، صداقت، رضایت، شعار ماست )

درتولید وعرضه عسل طبیعی و درمانی

دوخصلت نیکو وجود دارد که چیزی بالا تر از آن وجود ندارد

۱-ایمان داشتن به خدا

۲-سود رساندن به بندگان خدا

(حضرت محمد ص)

تلفن. سفارش۰۹۱۹۶۵۸۸۲۴۸ حسن زاده اینی

آیدی جهت سفارش

Yosef8248@

کانال های مرتبط