کانال نکات برتر nokat_bartar

کانال نکات برتر nokat_bartar

@nokat_bartar

🔴 نکات برتر آزمونهای حقوقی👇🏻👇🏻👇🏻

✅ ⬅️ ️#فایل‌pdfحقوقی

✅ ⬅️️ #جزوه‌های‌حقوقی

✅ ⬅️️ #تدریس‌ورفع‌ایراد

✅ ⬅️️ #مجموعه‌آموزشی_وکالت_ارشد_دکترا

✅ ⬅️️ #تستهای‌تالیفی‌و‌آزمونهای‌ادوار‌گذشته
https://t.me/nokat_bartar

https://t.me/joinchat/AAAAAFPhBU_hmsbCGBgVjQ