کانال موفقیت (خسرو اکبری)

کانال موفقیت (خسرو اکبری)

ارتباط موثر و موفقیت
-هدف گذاری و برنامه ریزی
-بهبود مالی، بازاریابی و فروش
-بهبود فردی(مدیریت زمان،نه گفتن و خود کنترلی)
-فن بیان و سخنرانی
شماره تماس و مشاوره ۰۹۱۴۴۰۳۸۰۱۸

اینستاگرام؛ maharatafzayeno-akbary

سایت اینترنتی www.maharatafzayeno.ir

لینک کانال:

movaffagiathatmi@

کانال های مرتبط