کانال معامله گری و بنیادهای اقتصادی
امتیاز 3 از مجموع 1 رای

کانال معامله گری و بنیادهای اقتصادی

– متغیر های بنیادی اقتصاد – احتمالات بالا در بازار ارز ، سهام هشدار :داد و ستد ارز ، سهام مخاطره‌آمیز است!!

کانال های مرتبط