کانال تلگرام مدیریت افکار

کانال مدیریت افکار

کانال تلگرام مدیریت افکار

زندگی کردن یک مهارت فکریست مثل هر مهارت دیگر,

آموزش مهارتهای ذهن و زندگی و خود اگاهی و پایان فقر, بیماری,خشم,

ترس, سردرگمی و رسیدن به ارامش, شادی, ثروت در کانال مدیریت افکار

modiriateafkar@

 

 

 

 

برچسب ها :