کانال ManInjaam

کانال ManInjaam

آیا به دنبال کار و شغل هستید؟
آیا به دنبال نیرو جهت استخدام هستید؟
آیا میخواهید فعالیت تولیدی و خدماتی خود و یا شرکتتان را تبليغ کنید؟؟
با ما باشید… 🤝🤝👇
ادمین : maninjaamadmin@
گروه :
https://t.me/joinchat/MRiBKhfExWiXN9vATJOmkQ
لینک کانال:
https://t.me/man_injaam

کانال های مرتبط