کانال کلبه همدلان۲

کانال کلبه همدلان۲

کلبه همدلان۲
ازآدمی که هزاران کتاب خوانده نترس ازآدمی بترس که یک کتاب دارد و آن را مقدس میشمارد در حالی که نخوانده است.

power by: @kolbehhamdelan2

جهت ارتباط با مدیر کانال
Hd1366@
https://t.me/kolbehhamdelan2

بر چسب ها:
No tags for this post.

کانال های مرتبط