کانال ارزانسرای کیش سجادی ( لوازم خانگی)

کانال ارزانسرای کیش سجادی ( لوازم خانگی)

فروش انواع لوازم خانگی.
کادوئی
بلور، کریستال ، چینی ، آرکوپال و لوازم برقی
آدرس: اندیشه ،فاز یک ، ارغوان چهارم بعد از داروخانه
📱 ۰۹۱۲۴۳۸۹۰۱۷
☎ ۰۲۱۶۵۵۱۵۳۷۷

kishsajadi@
kishsajadi@

کانال های مرتبط