کانال تلگرام خودتو دوست داشته باش
امتیاز 5 از مجموع 1 رای

کانال تلگرام خودتـ ودوسـتـ داشـتـــهـ بـــاشـــ `•.,¸¸,.•´¯

کانال تلگرام خودتـ ودوسـتـ داشـتـــهـ بـــاشـــ `•.,¸¸,.•´¯.

من با چیزهای ساده خوشحال می شوم با کارهای کوچک، اتفاق های پیش پا افتاده خوش حالی خوشحالم می کند حال خوب را دوست دارم، خندیدن زیاد را دوست دارم. دلم غش می رود برای اینکه بی پروا کنار خیابان برقصی در حالی که آهنگی شاد رو برات اجرا می کنم… بغلم کنی و بی درنگ دستانت را دورم حلقه کنی می دانی از چه چیز حرف می زنم؟ از چیزهای معمولی همین هایی که ما نداری.

بر چسب ها:
No tags for this post.

کانال های مرتبط