کانال تلگرام گروه خیاطی قاضی✂️

کانال تلگرام گروه خیاطی قاضی✂️

⭐️گروه تولیدی قاضی⭐️
دوخت انواع چادر
🔹عربی
🔹لبنانی
🔹جده
🔹دانشجویی
🔹اماراتی
🔹ملی
🔹قاجاری
🔹نمازی
وانواع مقنعه هاباسلیقه وجنس درخواستی شما عزیزان
🔹دانشجویی
🔹خبر نگاری
🔹لبنانی
🔹وفا
🔹ساده ونمازی پذیرفته می شود

لینک کانال:

banoyAzghadi@

کانال های مرتبط