کانال لباس عمده از المان (IFN)

کانال لباس عمده از المان (IFN)

مدل هاي توليد شده روز استانبول در كانال قرار مي گيرد. حداقل سفارش ٤ مدل قيمت درج شده براي يك تكه لباس هست هزينه ارسال تا انبار تبريز زير عكس درج مي گردد.

ifncenter@
۰۹۱۸۷۶۰۲۷۲۵

کانال های مرتبط