کانال گاه نوشت های من

کانال گاه نوشت های من

من گاه و بی گاه در اینجا افکار، احساسات و تحلیل هایم را در قالب واژه ها، استعاره ها ، دلنوشته ها و هزل گویی ها و تحلیل های اجتماعی و ارتباطی به اشتراک می گذارم . من اینجا با کلماتم نقاشی می کنم تا شاید شکلی بروید یا رنگی بدود یا خطی طرحی را زنده کند.

لینک کانال:

https://t.me/joinchat/AAAAAEFhQ-upd6ICWguIug

کانال های مرتبط