کانال تلگرام مصلی حسن آباد فشافویه

کانال تلگرام مصلی حسن آباد فشافویه

هدف ازایجاد کانال:
✖️ایجاد پل ارتباطی با نوجوانان و جوانان
✖️پوشش خبری فعالیتهای مصلّی ،خطبه ها ، سخنرانیها و همایش های مذهبی✔️
✖️انتشار مطالب با موضوع احکام و ترویج اخلاق اسلامی✔️

لینک کانال تلگرام :

fashafuyehmosall@

کانال های مرتبط