گروه تلگرام دهه شصتیهای ایران
امتیاز 3.6 از مجموع 34 رای

گروه دهه شصتیهای ایران

✅جنگل نیست قانون بزاریم

ادب نشانه شخصیت شماس !

❥❢ঊঈ═─┅─┅─┅─
◢ ▇ ◣ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇

کانال های مرتبط