گروه تلگرام دهه شصتی ها
امتیاز 3.7 از مجموع 56 رای

گروه تلگرام دهه شصتی ها

قوانین گروه:
💎 دهه شصتی ها😍😍😍
تبلـــــیغ ممنوع⛔️
پی وی بدون اجازه ممنوع⛔️
توهیـــــــــــــــن و بی ادبی ممنوع ⛔️
بحث سیاسی و مذهبی⛔️

کانال های مرتبط