نمایش کانالهای "هوش مالی"

کانال موفق شو با هوش مالی

کانال موفق شو با هوش مالی

ویدیو معرفی دوره هوش مالی ♦️بسیاری از افراد با نگاه به دو سال قبل و افزایش قیمت ها، تاسف می‌خورند😔 که ((می توانستند اما نکردند)) !!! 👈🏻می‌توانستند خانه بخرند اما نخریدند… 👈🏻می‌توانستند سهم بخرند اما نخریدند.. 👈🏻می‌توانستند… ✔️اما من میگویم افراد اشتباه می کنند که فکر می کنند “می توانستند”. …

کانال موفق شو با هوش مالی