نمایش کانالهای "ماشین آلات خدمات شهری"

کانال تلگرام گروه ماشین سازی علیزاده

کانال تلگرام گروه ماشین سازی علیزاده

کانال تلگرام گروه ماشین سازی علیزاده تولید کننده ماشین آلات خدمات شهری از قبیل جاروب خیابانی قابل اتصال به انواع خودرو، تیغ برف روب قابل اتصال به انواع خودرو، نمکپاش نیسانی، حمل زباله نیسانی پرس دار، برس کناری ماشینهای جاروب شهری.

کانال تلگرام گروه ماشین سازی علیزاده