نمایش کانالهای "عسل درمانی"

کانال عسل ناب

کانال تلگرام عسل ناب

(کیفیت، صداقت، رضایت، شعار ماست ) درتولید وعرضه عسل طبیعی و درمانی دوخصلت نیکو وجود دارد که چیزی بالا تر از آن وجود ندارد ۱-ایمان داشتن به خدا ۲-سود رساندن به بندگان خدا (حضرت محمد ص) تلفن. سفارش۰۹۱۹۶۵۸۸۲۴۸ حسن زاده اینی آیدی جهت سفارش Yosef8248@

کانال عسل ناب