نمایش کانالهای "شعر ناب"

کانال Mehr-e-mordadiمِهرِمردادی

کانال Mehr-e-mordadiمِهرِمردادی

این روزا عشق کیمیاست و توی هیاهوی الکترونیک خشن این دنیا گل دادن واژه های مهر حال آدمو خوب می کنه من سعی می کنم توی کانالم حرف دل خیلیا رو بگم … حضور پرمهرتون باغ نوشته هامو سبزتر می کنه… نت های احساس را در دفتر سپید یاس می …

کانال Mehr-e-mordadiمِهرِمردادی