نمایش کانالهای "امام زمان"

کانال سه شنبه های مهدوی استان ایلام

کانال سه شنبه های مهدوی استان ایلام

گزارش فعالیت های سه شنبه های مهدوی به ویژه سه شنبه های مهدوی ایلام آگاهی از برنامه های مهدویت ایجاد نظام فکری در مخاطب و کسب سرمایه های فکری اسلام ناب و دوری از پرکدگی ذهنی آشنایی با تربیت اسلامی کودک و تربیت فرزندانی لایق در تشکیل جامعه اسلامی و …

کانال سه شنبه های مهدوی استان ایلام