کانال استان اردبیل

کانال استان اردبیل

کانال استان اردبیل _ پل ارتباطی همشهریان عزیز

⬅️ کنار شما هستیم در راستای اطلاع رسانی، سریع، موثق
⬅️ دانستن حق مردم است _ تریبون آزاد، تریبون، همه اقشار جامعه…

Ardabil98@

کانال های مرتبط